Syksyllä vapautuvien päivähoitopaikkojen haku alkaa

Ensi syksynä vapautuvien päivähoito- ja kerhopaikkojen haku alkaa Tampereella. Haku kestää 20.3.2011 saakka. Haussa täytetään ensi syksynä päivähoidosta vapautuvat hoitopaikat. Syksyllä vapautuu runsaasti hoitopaikkoja, kun esiopetuksessa olevat noin 1600 lasta aloittavat koulun.

Joillakin alueilla oman alueen päiväkoteihin on tällä hetkellä tulijoita enemmän kuin paikkoja vapautuu, eikä päivähoitopaikkaa välttämättä saa heti omalta alueelta. Tuolloin hoitopaikka järjestetään aluksi jostakin toisesta päiväkodista samalla, kun perhe voi jonottaa paikkaa toivomaansa päiväkotiin. Keskimääräinen jonotusaika on tällä hetkellä 6 – 12 kuukautta.
Lisätietoa päivähoidosta, eri hoitovaihtoehdoista ja hoitopaikan hakemisesta on kaupungin nettisivuilla. Internet-sivuilla on tietoa myös vuoro- ja iltahoitoa tarjoavista päiväkodeista, kieliryhmistä sekä alle kouluikäisille lapsille sekä heidän perheilleen tarkoitetuista avoimen varhaiskasvatuksen kerhoista ja muusta toiminnasta. Päivähoitopaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti kaupungin nettisivujen kautta. Tarvittaessa hakulomakkeen voi myös noutaa päiväkodista tai tulostaa nettisivuilta.
Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden myös hakuajan ulkopuolella. Päivähoidon toimintakausi alkaa elokuun alussa, kerhojen toimintakausi käynnistyy 15.8.2011.