Suojelurakennus hyvässä kunnossa

Hämeenkadun ja Hallituskadun vä- lissä jo 110 vuotta toiminut Kauppahalli on korkeasta iästään huolimatta hyvässä kunnossa.

Sitä on kunnostettu pala palalta viimeiset kymmenen vuotta yhteistyössä kauppiasyhdistyksen kanssa. Esimerkiksi myymä- lätiloista on käyty läpi jo runsaat 90 prosenttia. Mitään akuuttia remontin tarvetta ei juuri nyt ole. – Seuraavana on vuorossa julkisivu-ja sisävalaistuksen uusiminen. Se käynnistyy toivottavasti jo tänä vuonna.

Kaup pahallilla on keskeinen asemakeskustan kehittä misessä, kertoo kiinteis töisännöitsijä Juhani Pentinmäki. Kaupunki ei pyöritä Kauppahallia liiketaloudellisin perustein, mutta vuokratuloilla saadaan hoidettua myös kiinteistön peruskorjaukset.

Halli on suojeltu rakennussuojelulailla, joten sen peruskorjauksessa pitää olla erityisen tarkka. Kaikkiin yksityiskohtiin ei sentään tarvita Museoviraston lupaa. Hallista on huolehtimassa muun muassa kaksi kirvesmiestä, jotka tuntevat talon perinpohjaisesti ja tietävät suojellun rakennuksen reunaehdot.

Tampereen kaupungin omistamia rakennuksia hallinnoi yleensä Tilakes kus, mutta Kauppahalli on kiinteistötoimen hoidossa. – Tulijoita on huomattavastienemmän kuin tiloja vapautuu. Uu sien yrittäjien valinta on tarkkaa puuhaa.

On katsottava, että he sopeu tuvat muun joukon kanssa, sanoo Pentinmäki. Kahviloiden tai leipämyymälöiden lisäämiseen ei ole nyt tarvetta. Kiinteistöisännöitsijä pitää tärkeänä, että Kauppahallin yrittäjät pitävät kiinni aukioloajoista. – On imagon kannalta tärkeää, että kaikki myymälät pidetään auki koko ajan silloin, kun Kauppahalli on avoinna yleisölle, hän sanoo