Sosiaalipalvelujen neuvonta palvelee tamperelaisia

Sosiaalipalvelujen neuvonta on vakiinnuttanut asemansa Tampereella. Neuvontapisteessä toimii puhelinneuvonta sekä henkilökohtainen asiakasneuvonta. Palvelut on tarkoitettu tamperelaisille, jotka tarvitsevat tietoa kaupungin sosiaalipalveluista ja sosiaalietuuksista tai palveluohjausta.

Sosiaalipalvelujen neuvonnassa ei tehdä asiakasta koskevia viranomaispäätöksiä. Neuvontapisteessä asioi puhelimitse tai henkilökohtaisesti keskimäärin 700 asiakasta kuukaudessa. Asiakasneuvonnan tilat avattiin Keskustorin laidalla huhtikuussa 2009 ja sosiaaliohjaaja Petra Leino ja sosiaalityöntekijä Elina Mansoniemi arvioivat, että asiakasmäärä on noin nelinkertaistunut kuluneen kahden vuoden aikana.

Sosiaalipalvelujen neuvonnan uutena työntekijänä aloitti tammikuussa sosiaalineuvoja Päivi Leppänen. Noin kaksi kolmasosaa asiakkaiden kysymyksistä koskee toimeentulotukea. Lisäksi sosiaalipalvelujen neuvonnasta haetaan apua perheväkivaltatilanteisiin, päihdeongelmiin, lastensuojelukysymyksiin ja ikäihmisten selviytymiseen arjessa.

Sosiaalipalvelujen neuvonnan työntekijät ovat saaneet työstään paljon hyvää palautetta. – Usein asiakkaan tilanne voi olla monimutkainen, hänellä saattaa olla takanaan avioero, lasten huoltajuudesta pitäisi sopia ja asunto on menossa alta. Sosiaalipalvelujen neuvonnan työntekijöillä on laaja tietämys saatavilla olevista palveluista ja hankalakin ongelmakimppu voidaan selvitellä yhdessä,

Sosiaalipalvelujen neuvonta on yksi kaupungin matalan kynnyksen palvelupisteistä, johon asiakas voi tulla henkilökohtaisesti tapaamaan työntekijää. Henkilökohtaisen neuvonnan etuna on, että asiakkaan tilannetta voidaan tarkastella kokonaisuutena, Elina Mansoniemi jatkaa. Sosiaalipalvelujen neuvontaan ottavat yhteyttä myös viranomaiset, seurakuntien ja järjestöjen työntekijät sekä läheisestään huolestuneet omaiset. Jonkun verran kyselyjä tulee myös ulkopaikkakuntalaisilta.