Rongantunnelin rakentaminen vauhdissa

Keskustan kevyen liikenteen verkko täydentyy ja paranee ratkaisevasti, kun Rongankadun alikulku saadaan käyttöön. Syksyllä alkaneet, radan alittavan tunnelin rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa.

Alikulkutunnelin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, ja se avataan kevyelle liikenteelle keväällä 2012. Rongantunneli yhdistää itä-länsisuuntaisen kevyen liikenteen verkon. Rongankadun kevyen liikenteen väylä jatkuu vanhan postitalon vierestä tunneliin, josta väylä kurvaa Tammelaan Vellamonkadulle. Väylä risteää myös radan viereen rakentuvan Ratapihankadun kanssa Rakennuttamispäällikkö Milko Tietäväinen painottaa, että tunneli on merkittävä hanke paitsi kevyen liikenteen myös joukkoliikenteen kannalta.

Tunneli parantaa henkilöratapihan toimivuutta tuomalla uuden, esteettömän pääsyn ratapihalle, hän sanoo. Tunnelista on katetut hissi- ja porrasyhteydet henkilöratapihan reu naja välilaitureille. Sieltä löytyvät myös näyttötaulut junien tulo- ja lähtoajoista.

Rongantunnelin pituus on 75 metriä ja leveys 8 metriä. Polkupyöräkaistan leveys on 4,5 metriä ja jalankulkuväylän 3,5 metriä. Itse tunneli ei ole kalteva, mutta Tammelan puolen nousu Vellamonkadulle on noin 7 astetta. Turvallisuus ja ilkivalta huomioitu tunnelin suunnittelussa Milko Tietäväisen mukaan tunneli on suunniteltu niin turvalliseksi kuin mahdollista.

Esimerkiksi pyöräilijät ohjataan pysymään omalla puolellaan väyliä erottelevien pylväiden avulla. Tunnelin länsipuolen pää risteää postitalon maanalaisen pysäköintitilojen sisääntulon kanssa. Tämän kohdan turvallisuus on huomioitu varmistamalla hyvä näkyvyys tunneliin ja varustamalla pysäköintitilan ovi puomilla. Materiaalin ja rakenteiden ilkivallan kesto joudutaan nykyään ottamaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa.

Tunnelin betonipintaiset seinät on töhrysuojattu ja alakatto terästä. Pyöräväylän pohja on asfalttia ja kävelyväylä kuultopuhallettua graniittia eli ns. räsymattokiveystä. Tunnelissa on kameravalvonta. Rakennuttajakonsultti Markus Malmivuori Pöyry CM Oy:stä kertoo, että pakkastalvi on jonkun verran hankaloittanut rakennustöitä, mutta hankkeen kokonaisaikataulu ei ole muuttunut.

Tunnelin kaivannot ja massanvaihdot ovat jo valmistuneet. Laudoitus ja raudoitustyöt ovat parhaillaan käynnissä, ja siltalohkojen siirrot ovat vuorossa toukokuussa. Työt eivät ole juurikaan haitanneet junaliikennettä, joka kulkee työmaan kohdalla osin vä- liaikaisten siltarakenteiden päällä.