Ympäristö

Vuorovaikutus ja avoimuus alueen asukkaiden kanssa korostuvat keskuksen toteutuksen kaikissa vaiheissa.

Uusi keskus rakennetaan ympäristöä ja asukkaita kunnioittaen. Ympäröivään luontoon tai eläinten luonnolliseen asuinympäristöön ei tarvitse kajota – paikallahan on tällä hetkellä vain moottoritietä. Osa katuja reunustavista koivuistakin pyritään säästämään. Keskustan kauppakeskuksena sen saavutettavuus on erinomainen myös kävellen, pyöräillen tai julkisia kulkuneuvoja käyttäen.

Itse keskukseen tulee kunnon kierrätyspisteet ja sähköautojen latauspisteisiin varaudutaan. Holtokuljetukset järjestetään niin, etteivät ne häiritse alueella oleilevia ihmisiä. Aukioille ja toreille on suunnitteilla erilaisia viheralueita ja niitä löytyy myös keskuksen sisältä.

Moottoritien jääminen tunneliin tulee vähentämään melua keskustan alueella. Myös autoista tulevat pakokaasut eivät enää jää keskustan ympäristöön vaan ohjautuvat ulos tunnelin molemmista päistä. Keskuksen tulon myötä muuttuvat liikennejärjestelyt vähentävät liikennettä tuntuvasti keskustassa.

Toteutuksessa varmistetaan, että kauppakeskus on turvallinen, energiatehokas sekä ekologinen käyttäjilleen. Onnistuminen mitataan kansainvälisen BREEAM-ympäristöluokituksen avulla. Järjestelmässä on viisi eri tasoa; Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding. Hämeenlinnakeskuksessa tehdyn esiarvioinnin perusteella kohde tavoittelee ympäristöluokkaa Very Good.