Keva osti Hämeenlinnakeskuksen

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vas-taava Keva on ostanut NCC:n Hämeenlinnaan rakenteilla olevan kaup-pakeskuksen.
Kauppakeskus valmistuu lokakuussa 2014 ja se sisältää yli 26.000 neliö-tä vuokrattavaa tilaa sekä 600 autopaikkaa. Tämän hetkinen pinta-alaan perustuva vuokrausaste on n. 60 %. Pääkäyttäjät ovat Anttila, So-kos, S-market ja H&M. Kauppakeskuksessa on tilaa n. 60 toimijalle. NCC vastaa kauppakeskuksen rakentamisesta ja jäljellä olevien tilojen vuokraamisesta.

Hämeenlinnan kaupunki aloitti kohteen maanra-kennus-, tunneli- ja katutyöt syksyllä 2011. NCC käynnisti kauppakes-kuksen rakentamisen tänä keväänä. Kortteliin tulee myös asuintaloja, mm. ikäihmisille tarkoitettujen Kotosalla-kohteiden markkinointi on aloitettu.

– Olemme olleet kehittämässä tätä projektia Hämeenlinnan kaupungin kanssa jo yli 10 vuotta. On hienoa että hanke on nyt edennyt rakennus-vaiheeseen. On myös hienoa saada mukaan Keva, suomalainen, osaava ja pitkäaikainen sijoittaja, NCC Property Development Oy:n toimitusjohtaja Tero Estovirta toteaa.

– Kevan kiinteistösijoitusstrategiaan sisältyy tavoite lisätä liiketilakiin-teistöjen osuutta. Hämeenlinnan kauppakeskuksen investointi toteuttaa oivallisesti tätä tavoitetta, kertoo Kevan kiinteistöjohtaja Erkki Markkola.