HAMK mukana moottoritien ylle tulevan keskuksen kehittämisessä

Hämeenlinnaa halkovan moottoritien ylle rakennetaan uusi kauppakeskus ja asuintaloja. Keskusta ovat toteuttamassa Hämeenlinnan kaupunki, Liikennevirasto ja Hämeen ELY-keskus sekä NCC-yhtiöt.
Myös Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on NCC:n yhteistyökumppanina mukana uuden keskuksen kehittämisessä. HAMKin Jauhin-hanke tulee järjestämään helmikuussa Karkea Jauhin -ideointityöpajan, jossa visioidaan, mitä kaikkea keskus voisi kantahämäläisille tarjota. Tavoitteena on tehdä keskuksesta kantahämäläisten yhteinen olohuone.

HAMKin tutkimusjohtaja Matti K. Hakala toteaa, että moottoritien ylle rakennettava keskus on juuri sopiva yhteistyökohde, sillä koulutuksen, työelämän sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan integrointi on keskeinen tavoite HAMKin toiminnan kehittämisessä.
Karkea Jauhin -työpaja on osa EU-rahoitteista Jauhin-hanketta, jossa on tarkoitus löytää uusia tuote- tai palveluaihioita kantahämäläisille pk-yrityksille. Työpajasta on luvassa tarkempaa tietoa myöhemmin.
Lisätietoja HAMKin ja NCC:n yhteistyöstä antaa tutkimusjohtaja Matti K. Hakala, p. (03) 645 4530

Lisätietoja Jauhin – konseptitasolta tuoteaihioksi -hankkeesta antaa projektipäällikkö Annikki Rosberg