Arkkitehtuuri

Mikä on hankkeen tavoite?
– Arkkitehtisuunnitelman työnimi oli Torit. Koko hankkeen tavoitteena on ollut luoda palvelujen lisäksi uusia kaupunkitiloja alueelle: toreja, aukioita ja uusia kulkureittejä. Aluetta ei siis rakenneta täyteen, vaan siitä tulee ikään kuin keskustan uusi henkireikä. Toinen iso teema on yhdistää kaksi kaupunkipuoliskoa yhteen. Alueelle tulee kauppakeskuksen lisäksi myös uusia keskusta-asuntoja, jotka tuovat Hämeenlinnan keskustaan lisää elämää.

Miltä uudet rakennukset näyttävät?
– Työssämme on tärkeätä miettiä, miten uusi, iso keskus liitetään vanhaan kaupunkirakenteeseen ja miten ihmiset liikkuvat alueella. Toki kun uutta rakennetaan, myös arkkitehtuuri on uutta ja modernia. Mutta nykypäivänä otetaan huomioon vanha kaupungin rakennustyyli. Kaupunkikuvaan liitytään, sitä ei sotketa. Rakennukset eivät tule nousemaan nykyisen rakentamisen yläpuolelle. Taloista tulee matalampia.